Disclaimer/ महत्वाची सूचना

!!नमस्कार!!

   सध्या बोगस नोकरी विषयक जाहिराती आपल्याला दिसत असतात. काही  वेबसाईटवर सर्व सामान्य जनतेची दिशाभूल होईल अश्या नोकरी विषयक जाहिराती सर्रास प्रसिद्ध केल्या जात आहेत  त्यामुळे योग्य खात्री करूनच अर्ज करावा. नोकरी शोधच्या वाचकांची फसवणूक होऊ नये या करिता आम्ही नोकरीच्या जाहिरातीची पूर्णपणे शहानिशा करून झाल्या नंतरच ती जाहिरात आमच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करीत आलो आहोत आणि यापुढे ही करणार. एखाद्या जाहिरातीबद्दल शंका असल्यास कृपया आम्हाला प्रतिक्रिया मधून जरूर कळवा. अजून महत्त्वाचे म्हणजे ज्या नोकरींच्या जाहिरातीचा महाराष्ट्रातील गरजवंत व होतकरूनां खरोखरच उपयोग होणार असेल अश्याच जाहिराती नोकरी शोध या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केल्या जातात.

गरजवंत तरुणांना त्याचे ध्येय गाठण्यासाठी आम्हाला आपल्याकडून सहकार्य मिळेल अशी आशा करतो.

संस्थापक

नोकरी शोध